Få styr på Edig@s og AS4 

Dataudveksling i gasbranchen

Hvis du er aktør på gasmarkedet, har du sandsynligvis brug for at udveksle betydelige mængder data og dokumenter med dine samhandelspartnere.

For at gøre denne dataudveksling så nem og gnidningsfri som muligt, er der udviklet en standard til elektronisk udveksling af disse data, netop beregnet til gasindustrien. Denne standard hedder Edig@s.

Hvorfor benytte Edig@s?

Med Edig@s bliver du en del af et europæisk netværk af operatører, virksomheder og organisationer, der let udveksler data og dokumenter med hinanden. Edig@s er en EU-anerkendt standard, som du kan bruge til udveksling af alle de data, der er forbundet med gashandel og gasdistribution i hele EU, både nationalt og på tværs af landegrænser.

Historisk set har de enkelte lande lande benyttet divergerende standarder til at udveksle elektroniske dokumenter. Aktører i gasbranchen har derfor typisk haft behov for forskellige IT-løsninger til at honorere de mange forskellige krav. Det har gjort informationsudveksling svær og tidskrævende for dem, der handler med gas i flere lande.

Edig@s er udviklet med afsæt i en generel beskrivelse af gasmarkedet i Europa, så alle lande kan benytte samme standard. Handler du med gas i mere end ét land, er Edig@s derfor et helt oplagt valg.

Ifølge EU-forordningen (EU) 2015/703 vedrørende fastsættelse af netregler om interoperabilitet og dataudveksling skal Edig@s benyttes til the nomination and matching process.

Hvad er Edig@s?

Som nævnt er Edig@s en EDI-standard til at sende og modtage elektroniske dokumenter vedr. gashandel og gasdistribution i EU. Standarden tager specifikt udgangspunkt i de processer og behov for informationsudveksling, der er i gasbranchen. Den bygger på internationalt anerkendte dataudvekslingsstandarder som fx UN/EDIFACT (den FN-udviklede Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) og XML.

Du kan bruge Edig@s til at udveksle information i forbindelse med følgende processer:

  • Capacity Trading Process
  • Gas Trading Process
  • Nomination and Matching Process
  • Settlement Process
  • Balancing Process
  • Transparency Process
  • Facility Setting Process
  • General Service Processes
  • REMIT (EU Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) Implementation Process
  • Market Balancing Process

Hvis du gerne vil dykke dybere ned i, hvordan du kan bruge Edig@s-standarden til at understøtte specifikke arbejdssituationer, så tjek disse enkle scenariebeskrivelser fra Edig@s.

Lev op til kravet om udveksling af Edig@s-formater via AS4

I – samt til og fra – flere europæiske lande som Tyskland, Italien, Danmark og Sverige er det et krav at benytte den sikre udvekslings-protokol AS4, når man vil udveksle informationer i forbindelse med visse gashandelsprocesser. Med Link som integrationsplatform lever du fuldt ud op til dette krav, idet Edig@s-formaterne udveksles via AS4-protokollen, når du benytter Link.

Hvordan kommer du i gang med Edig@s?

Du kan frit tilgå Edig@s-standarden, men det kan være en fordel at have en løsning, der hjælper dig med at håndtere dine dokumentudvekslinger – både via Edig@s og øvrige dataudvekslingsstandarder. En sådan løsning får du med Integration Management-platformen Link.

 

 

Med Link er du hurtigt og sikkert i gang med Edig@s. Løsningen bruges allerede af store spillere som fx Evida og Energinet, og du er dermed sikker på at kunne honorere alle de krav, du bliver mødt med vedrørende informationsudveksling på gasområdet.

Hør mere om Edig@s til din virksomhed

Tag fat i os i dag ved at udfylde formularen med dine informationer, og hør nærmere om, hvordan du får fuld gavn af Edig@s i din virksomhed.

Kontakt mig