Step123

Vores aktiveringsprogram består af flg. aktiviteter:

  1. Vi laver sammen en liste over kandidaterne blandt jeres leverandører og kunder
  2. Vi sender et brev eller en mail til kandidaterne og forklarer om initiativet og om fordelene ved EDI
  3. Vi ringer til kandidaterne og forhører om interessen. Hvis de er interesserede, præsenterer vi de forskellige muligheder, der spænder fra upload eller indtastning via webportal til fuld integration til og fra deres ERP system


Vi er fuldstændig opmærksomme på at behandle jeres kunder som I selv ville gøre og ikke på nogen måde lægge pres på dem. De vil opleve aktiveringsprogrammet som et særdeles positivt tilbud som de frit kan vælge at gå ind i eller lade være.