Sitemap

Vi hjælper din virksomheds IT-systemer med at tale sammen. Brug vores EDI løsning til en nemmere hverdag.

Med Microsoft BizTalk Server får vi dine forskellige programmer til at tale sammen. BizTalk er vores foretrukne IT-tolk.

Med internationalt udviklede EDIFACT som standard for beskeder bliver det nemmere at håndtere dokumenter som faktura, ordrebekræftelse mm.

Vi bruger OIOUBL som format for udveksling af forretningsdokumenter via NemHandel. Det sker helt automatisk ved brug af vores løsninger.