Ekstern integration (B2B/EDI)
Automatisér dit eksterne informationsflow

Med Link kan du automatisk udveksle ordrer, fakturaer, følgesedler, produktinformationer – og alle andre data, som du udveksler med dine kunder, leverandører og øvrige samhandelspartnere.

Link forbinder dig med dine samhandelspartnere ved at "oversætte" mellem jeres respektive filformater, så I forstår hinanden, og ved at levere informationerne på den måde, I hver især foretrækker. Det er det, der af nogle kaldes for EDI (Electronic Data Interchange). Andre kalder det digital samhandel. 

Illustration

Send informationer i et hvilket som helst format

Link kan oversætte til et hvilket som helst filformat. For blot at præsentere nogle få eksempler, kan vi nævne EDIFACT, XML, OIOUBL, CSV, tekst og Excel. Men det kan være lige det format, du eller dine samhandelspartnere benytter.

Benyt en hvilken som helst udvekslingsmetode

Du kan frit vælge, hvordan du vil udveksle information med dine samhandelspartnere. Det kan for eksempel være NemHandel, FTP, HTTP, VANS, e-mail eller Dropbox. Link sørger for, din modtager får dokumentet via præcis den metode, han foretrækker.