Masterdata_top

Et Master Data system rummer virksomhedens vigtigste data

Master Data er data om de "ting" der betyder mest for virksomheden - for eksempel:

 • Kunder
 • Medarbejdere
 • Leverandører
 • Varer/produkter
 • Lokationer
 • Kontrakter

... og meget andet, som afhænger af den enkelte virksomheds forretningsområde.

Det er de ting, man gerne vil have korrekte informationer om for at kunne drive en velfungerende virksomhed med lav fejlrate; og det er ting, man gerne vil kunne måle på for at kunne optimere processerne omkring dem.

Disse ting – eller entiteter, som man kalder dem i forbindelse med Master Data systemer – findes ofte i forskellige systemer samtidigt. Det kan være økonomisystemet, CRM systemet, Warehouse Management systemet o.s.v. og det er et problem, fordi det betyder, at stamdataene kan være forskellige afhængigt af hvilket system, de bliver hentet fra.

Dårlige masterdata koster dyrt

Den slags problemer kan koste dyrt i form af f. eks.:

 • ekstra logistikomkostninger, returvarer, ekspresleveringer og fejlretninger,
 • mistet salg på grund af utilstrækkelig og uensartet markedskommunikation,
 • tab på grund af forkerte kampagnepriser,
 • ekstra arbejde for at rette op på fejlleverancer, forkerte priser, utilstrækkelig og langsom information m.m.
 • O.s.v. – listen er lang.

Et Master Data system samler disse forskellige data i et Master Data Repository (MDR). Det giver mange fordele.