Masterdata 02

Master Data Management giver maksimal datakvalitet - og er et fundament for en lønsom forretning

Samarbejde mellem de forskelllige dele af virksomheden er afgørende for jeres succes. Mennesker skal samarbejde og IT-systemer skal samarbejde.

Traditionelt har der været fokus på IT-systemer, der opfylder et bestemt behov som f. eks. produktionstyring, lagerstyring, kundesupport eller salgsunderstøttelse. Dette har gjort, at systemer og data får deres eget liv, som er tilpasset til det forretningsområde, de er lavet til. Data findes i ”siloer” og det er vanskeligt at få et samlet billede af f. eks. kunderne.

Når I indfører Master Data Management, får I et neutralt system, der ikke er bundet til et bestemt forretningsområde, men som udelukkende fokuserer på at opnå den bedst tænkelige datakvalitet.

Et Master Data system bruges til:

  • at forbedre datakvaliteten i alle virksomhedens IT-systemer, og
  • at danne grundlag for rapportering. F. eks. sammen med transaktionsdata i en BI løsning

Hvad betyder det så for den daglige drift og for forretningen?

Praktiske fordele ved Master Data Management

  • Sikrer samme information i alle kanaler og systemer samtidig,
  • reducerer ressourceforbrug og øger kontrol,
  • skaber overblik og sporbarhed, samt
  • sikrer rettidig håndtering af ændringer.

Forretningsfordele ved Master Data Management

Datakvalitet og Master Data Management er fundamentet for enhver forretning. Er Master Data kvaliteten ikke i orden, vil enhver aktivitet eller optimering have stor fejlrate eller måske ligefrem være helt spildt. Undersøgelser viser, at området er forsømt, og at virksomheder med Master Data disciplin har potentiale for at forbedre indtjeningen. Til den linkede artikel udtaler professor Jan Stentoft at det kan dreje sig om hele 10 %.

Læs mere om Master Data System her