SE

SE samler kundedata fra 256.000 husstande og mange forskellige fagsystemer ved hjælp af BizTalk

Andelsselskabet SE – det tidligere Syd Energi - sælger både el, gas, solceller, fiber, hårde hvidevarer og meget mere. Mange af produkterne har deres eget fagsystem, og derfor savnede selskabet et samlet overblik over deres kunder. Det har de fået med nyt CRM-system og en BizTalk-platform, der integrerer de mange løsninger med hinanden. BizTalk-platformen er leveret af BIZbrains.

”Hos SE håndterer vi vores kunder i mange forskellige fagsystemer, alt afhængigt af, hvilke produkter og løsninger, de køber hos os,” fortæller Dennis Østergaard, der er udviklingschef hos SE. ”Vi har derfor et meget komplekst systemmiljø, og det har gjort det svært for os at have det fulde overblik over vores kunder. Én husstand køber måske både el, fiber og solceller hos os, og i så fald har vi oplysninger om den samme kunde i tre forskellige systemer.”

Alle kundedata samlet ét sted

”BIZbrains har hjulpet os med at implementere en BizTalk-platform, der binder alle systemerne sammen,” fortsætter Dennis Østergaard. ”Da vi investerede i et nyt CRM-system, besluttede vi, at vi ville bruge BizTalk til at samle alle de mange data i ét fælles masterdatasystem, der skulle føde CRM’en med alle relevante data. Før i tiden havde den samme kunde et nyt kundenummer for hver gang, vedkommende handlede hos os, men i dag skal vi bare forholde os til den pågældende kundes ene nummer i CRM’en. Når vi taler med vores kunder, kan vi nu hurtigt se både kreditoplysninger og alt, hvad vi ellers har behov for, for at servicere dem professionelt.”

Fantastisk sparringspartner

Kim Autzen er projektleder hos SE og er rigtig glad for den måde, CRM-projektet er forløbet på. ”Jeg havde på forhånd defineret, hvilke data, vi skulle have ud fra fagsystemerne og over i CRM-systemet, så det var vores udgangspunkt,” fortæller han. ”BIZbrains har været super gode til at udfordre mig på, om alle de tanker, jeg havde gjort mig, nu også var de rigtige, og de er kommet med rigtig godt input til, hvordan vi kunne flytte data endnu mere hensigtsmæssigt. Jeg har haft masser af møder med dem undervejs og har kun haft gode oplevelser. De er proaktive og kompetente, og alt i alt er de bare en fantastisk sparringspartner.”

Unikt kundeoverblik

”Det er rigtig, rigtig mange data, der løbende flyder fra fagsystemerne og over i CRM’en hver måned,” fortsætter Kim Autzen. ”Vi har 3-400 medarbejdere, der sidder og taster data hver eneste dag. Alle de data kommer automatisk over i CRM’en, og jeg er imponeret over, hvor smidigt det kører. BIZbrains har også hjulpet os med at bruge BizTalk til integration mod vores kunders selvbetjeningsportal, så når kunderne ændrer adresse eller andre stamdata, kommer oplysningerne automatisk over i CRM’en og slår igennem i alle relevante fagsystemer. Det giver os et helt unikt overblik over vores kunder.”

Hjertet i systemlandskabet

Dennis Østergaard fortæller, at BizTalk-integrationerne har været altafgørende for at understøtte SE’s ambitiøse forretningsmål. ”BizTalk og masterdatasystemet er helt centrale for vores forretningsstrategi. Her er al vores information samlet, og det er hjertet i vores systemlandskab i dag. Alt, hvad vi laver, kommer ind under samme paraply, og BIZbrains yder en rigtig stor indsats for at lave nye integrationer, efterhånden som vi har brug for det. Med vores nye løsning er det oven i købet blevet langt lettere for os at tilføje nye systemer eller opgradere de gamle, da BizTalk sørger for, at systemerne kun er koblet løst sammen.”

Respekt for de enkelte leverandører

Undervejs har BIZbrains haft kontakt til leverandørerne af de mange forskellige fagsystemer for at få det hele til at spille sammen. Det har været lidt af en opgave, fortæller Dennis Østergaard: ”Det er aldrig uden sværdslag, når der er så mange forskellige interesser at tage hensyn til, men BIZbrains har været super professionelle og dygtige til ikke at træde nogen over tæerne. De har vist stor respekt for de enkelte leverandører og har samtidig hele tiden haft vores endelige mål for øje.”

Som en intern udviklingsafdeling

”I det hele taget har vores samarbejde med BIZbrains fungeret virkelig godt,” slår Dennis Østergaard fast. ”Vi valgte dem, fordi vi havde hørt godt om dem i vores netværk, og fordi de kun beskæftiger sig med BizTalk. Det har vi ikke fortrudt! De har været 100 % loyale over for vores strategi, samtidig med at de har hjulpet os med at modificere de helt rigtige steder. Den loyalitet er også skinnet igennem i den måde, de har kommunikeret med forskellige samarbejdspartnere på. Jeg vil nærmest sige, de er som en intern udviklingsafdeling for os i dag. Vi stoler fuldt og fast på dem og regner dem for en vigtig strategisk leverandør. Ikke mindst fordi, de holder, hvad de lover. Den slags er vigtigt, og det gælder nok ikke kun for os i Sønderjylland!”

Om SE

SE er Danmarks tredjestørste energiselskab og servicerer omkring 256.000 husstande i Region Syddanmark. Selskabet sælger både el, solceller, gas, fiberløsninger, hårde hvidevarer og meget mere.

SE's hjemmeside er https://www.se.dk/