Master Data Management

På tværs af butikker over hele verden

Et eksempel på en Bizbrains Master Data-løsning stammer fra en detailkæde med franchisetagere over hele verden.

Kæden har naturligvis mange data samlet centralt, men derudover skal de enkelte butikker selv kunne vedligeholde og opdatere informationer, for eksempel vedrørende åbningstider eller særlige tilbud til kunderne. Det stiller ekstra høje krav til, at kædens mange IT-systemer kan snakke sammen på tværs, og at de alle har adgang til korrekte data.

Da kæden henvendte sig til Bizbrains, eksisterede kunde- og butiksdata i forskellige versioner, som var spredt i lige så mange forskellige systemer og Excel-ark.

I dag har kæden i stedet denne opsætning:

Både Microsoft Dynamics 365 og Sitecore leverer data til et Data Repository, som ud fra nærmere definerede regler afgør, hvad den korrekte version af data er. Derefter skubbes denne ”sande version” tilbage til Dynamics 365 og Sitecore samt til kædens CRM-system (Salesforce).

Integrationsplatformen Link sørger for transporten af data på tværs af de forskellige systemer, mens Microsoft Master Data Services (MDS) gør det let for virksomheden selv at styre Data Repository.

I mange af kædens butikker har de været vant til at arbejde med data i Excel, og ikke alle føler sig fortrolige med at skulle lære nye systemer at kende. Derfor har Bizbrains sørget for, de kan arbejde i visninger af Sitecore, som ligner Excel, uden at være det. På den måde er kædens høje krav til datakvaliteten opfyldt, samtidig med at de enkelte butikkers behov er tilgodeset.