Master Data Management

På tværs af interne og eksterne systemer

På illustrationen nedenfor ser du et eksempel på en Master Data-løsning, vi har lavet sammen med en dansk energi- og forsyningsvirksomhed.

Virksomheden har forskellige afregningssystemer (SonWin og Navibilling) samt Microsoft CRM, der alle har brug for korrekte og opdaterede data. Derudover har virksomheden brug for at kunne trække på data fra kreditvurderingstjenesten Experian og fra IDQ (uafhængig tjeneste, der tilbyder opdateret information om både borgere, virksomheder og deres adresser).

Helt konkret kom Bizbrains på banen, da virksomheden skulle opdatere deres CRM. I den forbindelse fik de brug for at kunne holde kunde-, installations- og produktdata opdateret på tværs af alle ovennævnte systemer. Det kan de med hjælp fra Link Data Repository, der sørger for:

  • at samle informationer fra samtlige systemer
  • at skabe én samlet/”sand” version af data (efter virksomhedens definitioner)
  • at skubbe denne version ud til alle relevante systemer, så de hele tiden er korrekt opdateret.

Oven på Data Repository ligger desuden Microsoft Master Data Services (MDS) der gør det muligt for virksomheden at vedligeholde data centralt i stedet for at skulle ind og rette direkte i eksempelvis CRM-systemet.

Der er naturligvis mange indlysende fordele ved at få styr på Master Data. For eksempel at man undgår at sende to breve eller to e-mails med det samme indhold til den samme person.

At den konkrete virksomhed ovenfor begyndte at interessere sig for Master Data Management skyldtes blandt andet, at de havde to mand, der var fuldtidsbeskæftiget med at håndtere returpost. Det var blandt andet regninger, som kom retur, fordi modtagerne var flyttet. Ved at få bedre styr på data, kan virksomheden minimere antallet af fejlforsendelser – og optimere muligheden for at få betaling til tiden.